Mer

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor
Dessa villkor, tillsammans med all annan skriftlig information som vi uppmärksammat dig på under processen för att bekräfta din bokning, gäller för din bokning hos Booking2Cyprus. Vänligen läs villkoren noggrant innan du använder Booking2Cyprus webbplats och gör några bokningar. Du samtycker till villkoren när du använder webbplatsen, utan kvalifikationer. Om du inte godkänner någon del av villkoren kan du inte använda webbplatsen på något sätt eller göra en bokning.
All kommunikation som rör kundservice eller din bokning måste skickas till Booking2Cyprus, 12 Savoy Parade, Southbury Road, Enfield, EN1 1RT, Storbritannien eller skicka ett e-postmeddelande till:info@Booking2Cyprus.com

KONTRAKT
När du gör din bokning skulle vi, som representant, organisera det för dig att komma överens med huvudmannen eller andra leverantörer såsom researrangör/flygbolag/kryssningsföretag/logiföretag etc. som nämns på din kvitton). Vi kan reservera dig ett semesteravtal, i vilket fall du skulle ha ett avtal med huvudmannen, eller så kan vi reservera de tjänster som utgör din resa med olika uppdragsgivare eller leverantörer, i vilket fall du skulle ha olika avtal med var och en av dem .
Som representant tar vi inget ansvar för agerande eller nedskärningar från huvudmannen eller leverantörerna eller för de tjänster som erbjuds av dem. Huvudmannens eller leverantörens villkor och villkor skulle relatera till din bokning och vi föreslår att du läser dem försiktigt eftersom de innehåller viktiga detaljer om dina bokningar. Begär kopior av dessa om du inte har dem.

BOKNING
Passagerare måste se till att alla namn och tider är korrekta enligt deras pass och att resplanen är korrekt. Ändringar kanske inte tillåts efter att biljetterna har tillhandahållits och ändringar kan medföra extra kostnader.
Under en bokning kommer alla detaljer att läsas tillbaka till dig och respektive information kommer att bekräftas med uppdragsgivaren eller leverantören. Vid mottagande av alla resedokument, kontrollera om uppgifterna som namn, datum och tidpunkter är korrekta och meddela oss omedelbart om några ändringar ska göras. Observera också att alla biljetter som tillhandahålls är ej återbetalningsbara, ej utbytbara och ej överförbara om inget annat anges.
Bokningsinformationen som du lämnar till oss kommer endast att vidarebefordras till relevanta leverantörer av dina researrangemang eller andra särskilda personer som är en del av tillhandahållandet av dina researrangemang. Vidare, om det krävs av någon myndighet, eller enligt lag, kan informationen lämnas till offentliga myndigheter såsom tullen eller immigration. Detta gäller all känslig information som du tillhandahåller, såsom information om eventuella funktionsnedsättningar eller kost- och religiösa krav. Viss information kan även lämnas vidare till säkerhets- eller kreditkontrollföretag. Om du reser till USA kommer USA:s tull- och gränsskydd att få denna information i syfte att förebygga och bekämpa terrorism och andra gränsöverskridande allvarliga brott. Om du reser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kanske kontrollen av dataskyddet inte är lika stark som lagkraven i detta land. Om vi inte kan vidarebefordra denna information till relevanta leverantörer, oavsett om vi är inom EES eller inte, kommer vi inte att kunna tillhandahålla din bokning. När du gör denna bokning samtycker du till att denna information vidarebefordras till relevanta personer. Fullständig information om vår dataskyddspolicy finns tillgänglig på begäran.
Flygpriser utlovas endast vid biljettbokning. Om det skulle uppstå några problem med betalningen skulle vi informera dig så snart som möjligt via e-post och/eller telefon. Annars skulle vi skicka biljetten till dig inom 48 timmar efter din bokning hos oss.
Det fria bagageutrymmet som erbjuds passageraren varierar beroende på rutt, klass/kabinsittplatser och enligt det individuella flygbolagets normer. Flygbolag kan ta ut en extra avgift för incheckat bagage, extra bagage eller andra frivilliga tjänster. Vänligen kontakta flygbolagen direkt för de senaste uppdateringarna om bagagebetalning, vikt och storlekar på väskorna.
Passagerare måste vara på flygplatsen 3 timmar före avgång eftersom biljetter inte kunde återbetalas eller ändras på grund av utebliven ankomst på flygplatsen.
Passagerare hålls ansvariga för all deras resedokumentation plus visum. Visum kan behövas för hela resan både för destination och/eller transit. Visum måste införskaffas innan biljetten utfärdas. Det är ditt ansvar att ha all nödvändig dokumentation (pass, visum etc.) med dig och uppfylla alla krav som myndigheterna ställer för att resa före ditt flyg. Booking2Cyprus kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel angående något av dessa krav eftersom det enbart är ditt ansvar.

BEKRÄFTELSE
Efter bokningen bekräftad av Booking2Cyprus . Vi skickar dig en bekräftelsefaktura via e-post eller post med detaljer om alla tjänster du har bokat hos oss.
Det är ditt ansvar att kontrollera alla detaljer på bekräftelsefakturan. Om det finns något fel måste du meddela oss omedelbart.

VÅR FAKTURA
Vår bekräftelsefaktura är vår slutfaktura, som ska betalas senast 12 veckor före planerat avresedatum. Skulle det ske någon oförutsedd förändring av dina semesterarrangemang kommer dessa att meddelas i form av en reviderad faktura som skickas till dig. Eventuella fel måste rapporteras till oss inom 48 timmar efter mottagandet av din bekräftelsefaktura. Underlåtenhet att göra det kommer att resultera i avboknings- eller ändringsavgifter.

BETALNING
Vid bokningstillfället för din flygresa eller paketresa kommer en minsta deposition på £150,00 per person eller mer att krävas, beroende på leverantörens villkor plus eventuella tillämpliga försäkringspremier.
Alla bokningar som görs mindre än 12 veckor före avresa, kräver full betalning vid tidpunkten för bekräftelse.
När insättning eller full betalning mottagits. Booking2Cyprus kommer att skicka dig ett ATOL-certifikat tillsammans med en bekräftelsefaktura.
Booking2Cyprus förbehåller sig rätten att neka alla bokningar.
Kunder måste betala en delbetalning eller hela beloppet vid bokningstillfället. Om endast en delbetalning görs måste resterande del betalas senast den angivna förfallodagen som är 12 veckor före avresa. Underlåtenhet att göra det kan resultera i att bokningen avbokas av uppdragsgivaren eller leverantörerna. Ingen påminnelse eller slutlig begäran kommer att utfärdas av Booking2Cyprus.
Detta kan innebära avbokningsavgifter som anges i deras användarvillkor. Om inte annat anges i bokningsvillkoren eller meddelas kommer hela beloppet som betalats för bokningarna att hållas på uppdrag av den eller de berörda huvudmännen eller leverantörerna.

AVBOKNING och ÄNDRING
Skriftlig begäran om uppsägning eller ändring ska skickas av dig och den träder inte i kraft förrän den mottagits av oss. Vid avbokning eller ändringar av din bokning kan uppdragsgivaren eller leverantörerna debitera avboknings- eller ändringsavgiften enligt deras villkor (vilket ibland kan vara 100 % av den totala kostnaden). Hela eller delar av din flygresa eller paketresa kan vara ej återbetalningsbara. Inga återbetalningar kommer att utfärdas för någon icke-återbetalningsbar del av din bokning vid avbokning, oavsett tidpunkten för avbokningen.
Om du vill ändra något annat än att utöka antalet personer i ditt sällskap/bokning, måste du betala en ändringsavgift på GBP 50,00 per bokning, inklusive flygbolagets/leverantörens avgifter (om några). Då och då är vi skyldiga att ta ut extra skatter. Du skulle få veta om eventuella extra skatter innan biljettutgivningen/återutgivningen. Efter biljettutgivning tillåter många av flygbolagen inte ändringar.
Varken Booking2Cyprus eller dess huvudman eller leverantör kommer att ansvara för avbokning, försenad ombordstigning och inga återbetalningar kommer att ges.

FÖRSÄKRING
Vi föreslår bestämt att du tecknar en tillräcklig reseförsäkring för att täcka dig och ditt sällskap eftersom många av huvudmännen eller leverantörerna kräver att du gör det som ett villkor för att boka hos dem. Vissa destinationer har gjort det obligatoriskt att teckna en reseförsäkring, därför föreslår vi att du kontrollerar med relevant ambassad eller utrikes- och samväldeskontoret. Dessa försäkringsskydd kan täcka dig och ditt sällskap mot kostnaden för avbokning av dig; kostnaden för assistans (inklusive repatriering) i händelse av olycka eller sjukdom; förlust av bagage och pengar; och andra utgifter. Försäkringsskydd är också tillgängliga för att täcka dig mot ekonomiska misslyckanden hos huvudmannen/leverantörerna av dina researrangemang.
Om försäkringen tillhandahålls av oss, vänligen kontrollera den noggrant för att säkerställa att alla detaljer är korrekta och att all relevant information har lämnats av dig. Underlåtenhet att göra det kan påverka försäkringsskyddet.

OM VI ÄNDRAR DIN SEMESTER
Det är osannolikt att vi kommer att behöva ändra din bokning. Ibland kan ändringar göras vilket vi förbehåller oss rätten att göra när som helst. De flesta av dessa ändringar är mindre och vi kommer att ge dig råd så snart som möjligt. Flygtider och transportörer som anges i vårt reklammaterial kan ändras och all information som ges till dig är endast vägledande. Bekräftade uppgifter kommer att visas på din biljett. Det är ditt ansvar att kontrollera alla detaljer på både bekräftelsefakturorna och flygbiljetterna för fel eller avvikelser.

Materialförändringar
Om en väsentlig förändring blir nödvändig kommer vi att informera dig så snart som rimligen är möjligt. Du kan bestämma om du vill acceptera ändringen eller inte, men du måste meddela oss detta genom att returnera. En väsentlig ändring är en ändring som görs i dina researrangemang före avgång och innebär ändring av avgångs- eller ankomstflygplats (annat än mellan flygplatser inom samma stadsflygplatssystem), ut- eller returflyg omplaneras med mer än 12 timmar.
Om vi eller våra leverantörer ändrar flygbolaget, flygplanstypen som driver ditt flyg eller rutt är detta ingen väsentlig förändring och vi är inte skyldiga att meddela dig om sådana ändringar i förväg.

boende
Eftersom vi inte kontrollerar den dagliga förvaltningen av ditt boende, är det möjligt att vi kan bli informerade om att det reserverade boendet kanske inte är lämpligt eller tillgängligt för dig vid ankomsten till resorten. Om detta händer kommer vi att sträva efter att tillhandahålla boende av minst samma standard i samma resortområde. Om endast boende med lägre standard är tillgängligt kommer vi att återbetala skillnaden mellan broschyren/webbpriset mellan det bokade och det tillgängliga boendet tillsammans med en kompensation på £20 per person för eventuella besvär som orsakats för dig.

Viktig notering
Vi ansvarar inte för förändringar som uppstår till följd av situationer utanför vår kontroll, såsom tekniska problem eller underhållsproblem med transportmedel, förändringar på grund av omplanering eller inställda flygningar av ett flygbolag eller huvudbefraktare, krig eller krigshot , civila konflikter, arbetskonflikter, naturkatastrofer, dåligt väder eller terroristverksamhet.

OM VI AVSTÄLLER DIN SEMESTER
Vi förbehåller oss rätten att under alla omständigheter avbryta din semester. Om vi måste ställa in din semester (annat än för sen eller utebliven betalning av dig) kommer vi att erbjuda dig antingen (i) en alternativ semester av jämförbar typ, men om det erbjudna alternativet är till en extra kostnad kommer mellanskillnaden att betalas senast dig.(ii) en full återbetalning av alla inbetalda pengar, i båda fallen är det den enda ersättning som kommer att betalas till dig.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta dina semesterarrangemang om någon klient eller tredje part orsakar obehag, störningar, fara eller irritation för någon annan klient eller tredje part.
Vi förbehåller oss samma rätt om någon klient verkar olämplig att resa på grund av missbruk av droger eller berusande sprit, eller orsakar skada på annan egendom än sin egen. Även om någon kund hyr ut i andra hand, delar eller ändrar sitt boende med någon annan än de som visas på bokningsformuläret. I sådana fall kommer vårt ansvar för semestern inklusive eventuella returflyg att upphöra. Fulla avbokningsavgifter tillkommer och ingen återbetalning kommer att ges. Dessutom är vi inte skyldiga att betala ersättning eller täcka eventuella kostnader eller utgifter som du kan ådra dig till följd av att du avslutar din semester i enlighet med denna bestämmelse

FORCE MAJEURE
Vi kommer inte att betala dig ersättning om vi måste avboka eller ändra dina researrangemang på något sätt på grund av ovanliga eller oförutsebara omständigheter utanför vår kontroll. Dessa kan till exempel inkludera krig, upplopp, industrikonflikter, terroristverksamhet och dess konsekvenser, natur- eller kärnkraftskatastrof, brand, ogynnsamma väderförhållanden, epidemier och pandemier, oundvikliga tekniska problem med transporter.

OM DU ÄNDRAR DITT RESEORDNING
Om du finner det nödvändigt att ändra din bokning till en annan semester eller om du vill ändra din bokning, kommer vi att ta ut en minimiavgift på £35,00 per person, plus eventuella avgifter tillämpliga av ATOL Company som dina flyg bokas genom och/eller boendeleverantören, för varje ändring som görs.
Eventuella ändringar av dina researrangemang som du meddelat mindre än tio veckor före avresedatum kommer att behandlas som en annullering av din ursprungliga bokning. De nya arrangemangen inklusive namnbyten kommer att betraktas som en helt ny bokning. I vart och ett av ovanstående kommer en reviderad faktura att skickas som visar de nya uppgifterna och i förekommande fall ändringsavgifterna och eventuella tilläggsavgifter.
Observera att alla ändringar måste bekräftas skriftligen av huvudpassageraren minst 10 veckor före avgång. Därefter, förutom vad som föreskrivs i tillämplig lag, gäller avbokningsavgifter, som beskrivs nedan. Om alla namn på en bokning behöver ändras, gäller avbokningsavgifter, som beskrivs nedan, eftersom minst ett namn från en originalbokning måste finnas kvar. Det är inte möjligt att ändra från en säsong till en annan; avbokningsavgifter, som beskrivs nedan, tillkommer.
Vissa typer av boende är prissatta efter antalet personer som bor där. Om din bokning ändras på grund av att någon i ditt sällskap avbokar, kommer vi att räkna om din semesterkostnad baserat på det nya antalet personer som reser. Om färre delar boendet kan kostnaden för dem gå upp. Denna extra kostnad är inte en avbokningsavgift och täcks inte av din reseförsäkring.
Det är viktigt att du kontrollerar att namnen, initialerna och titlarna på bekräftelsen och/eller ATOL-fakturorna stämmer överens med de i motsvarande pass, annars kanske de berörda passagerarna inte tillåts resa och eventuella tillämpliga försäkringar inte kommer att gälla. Eventuella fel som rör bokningen måste meddelas Booking2Cyprus inom 48 timmar efter mottagandet av bekräftelsefaktura. Inget ansvar kommer att accepteras för kostnader som uppstår på grund av att inga meddelanden om bokningsfel har meddelats inom denna tidsfrist.
Om du vill byta boende på orten kommer en avgift på £30 per bokning, 3 dagars avbokningsavgift för boendet som lämnas plus eventuella extra kostnader att debiteras innan flytten underlättas. Resekostnader mellan fastigheter är ditt eget ansvar. Flygändringar på orten kan vara möjliga i mån av tillgång. Charterflyg är dock ej utbytbara eller inställbara. Nya flyg kan köpas men befintliga flyg kommer att förverkas och ingen återbetalning görs.

OM DU AVBRYR DINA RESEORDNINGAR
Om du vill avboka en bekräftad bokning måste detta göras skriftligen av huvudpassageraren och/eller passageraren som bokat semestern för sällskapets räkning. Dessa instruktioner ska lämnas till vår administrationsavdelning. Vi rekommenderar att avbokningsbrev skickas med posten då utebliven leverans kan resultera i ytterligare avbokningskostnader. Uppsägningen träder i kraft från det datum vi får ett sådant brev eller fax eller e-post. Leveransbevis utgör inte mottagningsbevis. Avbokningsavgifter kommer att beräknas enligt tabellen nedan, och vi kommer att meddela dig via en faktura inom två veckor efter mottagandet av din avbokning.
Hela eller vissa delar av dina researrangemang kan vara icke-återbetalningsbara. Inga återbetalningar kommer att utfärdas för någon icke-återbetalningsbar del av din bokning vid avbokning, oavsett tidpunkten för avbokningen.
Period före planerat avresedatum som meddelande om avbokning tas emot. Avbokningsavgift i % av det totala semesterpriset (exklusive försäkringspremier och kortavgifter).

OM DU AVBOKAR DIN SEMESTER:
Mer än 85 dagar före avgång Endast deposition + ytterligare avgifter som tas ut av ATOL-flygleverantören och hotellleverantören
70 - 84 dagar 70% + Ytterligare avgifter som tas ut av ATOLs flygleverantör och hotellleverantör
57 - 69 dagar - 80 % + Ytterligare avgifter som tas ut av ATOLs flygleverantör och hotellleverantör
1 - 56 dagar - 100 %
Observera att administrationsavgifter kan tillkomma för din bokning vid avbokning.
Observera att om du måste avboka av skäl som täcks av din reseförsäkring, kommer du att kunna återkräva dina avbokningsavgifter. Avbokningsavgifter exkluderar försäkringspremien som inte är återbetalningsbar. Inga krusiduller (låg kostnad) eller reguljärflyg är ej återbetalningsbara och avbokning kommer att resultera i förlust av alla inbetalda pengar.
Om ytterligare pengar är skyldiga till oss vid tidpunkten för avbokningen förbehåller vi oss rätten att samla in återstoden av pengarna när du bekräftar din avbokning från kortet som användes för att betala den första insättningen. Om detta kort misslyckas och vi håller andra kort mot din beställning kommer vi också att försöka debitera de utestående beloppen från dessa kort. Om vi inte kan debitera den ökade kostnaden för att annullera din beställning kan bokningen förbli aktiv och du kommer att vara ansvarig för hela det återstående saldot. Eller så kan vi välja att driva anspråk i domstol om anspråken enbart avser indrivning av eventuella skulder du är skyldig oss.
Eventuella fel måste meddelas Booking2Cyprus inom 48 timmar efter mottagandet av din bekräftelsefaktura. Underlåtenhet att göra det kommer att leda till att ovannämnda avgifter tas ut utan undantag.

OANVÄNDA TJÄNSTER
Ingen återbetalning kommer att erläggas till dig med avseende på icke-använda av någon del av researrangemangen som gjorts för dig.

DITT UPPförande
Booking2Cyprus och dess leverantörer av flyg och boende förbehåller sig rätten att efter vårt absoluta gottfinnande säga upp dina semesterarrangemang utan förvarning om ditt beteende är sådant att det enligt vår uppfattning är sannolikt att orsaka nöd, skada, irritation eller fara för någon annan person. Under sådana omständigheter kommer ingen återbetalning eller kompensation att utgå till dig.
Naturligtvis lyder du under lokala lagar och måste respektera lokal kultur, seder och klädsel. Att använda eller inneha droger av något slag kan resultera i fängelsestraff. Om du orsakar, eller verkar sannolikt att orsaka, skada eller nöd för andra eller egendom, kan antingen vi själva eller den berörda leverantören (flygbolag, hotell eller markhanterare, etc.) avsluta deras tjänster på plats utan återbetalning eller kompensation.

BROSCHYR OCH WEBBPLATSENS EXAKTHET
Booking2Cyprus gör mycket för att säkerställa att informationen på deras hemsida är korrekt. Alla beskrivningar och fotografier är korrekta så vitt vi vet, men kan komma att ändras. Vi kommer att sträva efter att informera dig om eventuella ändringar, men kan inte hållas ansvariga för incidenter utanför vår kontroll. Våra stjärnbetyg för boende tillhandahålls av turismministeriet för Turkiet och återspeglar kanske inte förväntade nivåer av inredning, atmosfär eller service.

HOTELLFACILITETER
Faciliteter i hotellbeskrivningen kommer normalt att vara tillgängliga och ges av oss i all god tro. Vissa av dessa kan dock dras in eller begränsas vid tider som lågsäsong beroende på efterfrågan och beläggning, annars enligt hotellledningens gottfinnande. Det kommer att finnas vissa faciliteter som erbjuds av ett hotell som är föremål för en lokal avgift som betalas direkt till hotellet. Dessa avgifter är helt efter chefens gottfinnande. Rummen är reserverade i enlighet med internationella hotellavtal, från 14.00 till 12.00 från dagen för din avresa från Storbritannien för att uthärda att ett rum är tillgängligt för dig vid ankomst.
Observera att med nattflyg kan detta innebära att du lämnar ditt rum kl. 12.00 på avresedagen och att du bara faktiskt ockuperar ditt rum i 13 nätter. De flesta hotell kan erbjuda bagageförvaring och duschmöjligheter och mot en mindre avgift som betalas till hotellet kan du eventuellt behålla ditt rum fram till avresan. Detta arrangemang görs direkt med hotellet och är beroende av tillgänglighet eftersom ditt boendekontrakt löper ut kl. 12.00.

LOKALT KÖPADE TJÄNSTER & UTFLYKTER
Utflykter eller andra turer som du kan välja att boka eller betala för medan du är på semester är inte en del av din paketresa som tillhandahålls av oss. Ditt kontrakt kommer att vara med operatören av utflykten eller turnén och inte med oss; i det här fallet är vi inte ansvariga för någonting som händer under loppet av dess tillhandahållande av utflyktsarrangören och du kommer att vara bunden av den lokala operatörens villkor för bokning.

FINANSIELLT SKYDD
Booking2Cyprus verkar genom Caria Holidays Ltd (ATOL 11211) och handlar med globala flygresor och semesterpaket. Alla pengar som du betalar för flygningen/semestern är ATOL-skyddade av Civil Aviation Authority.
Ditt ekonomiska skydd. När du köper ett ATOL-skyddat flyg- eller flygpaket från oss får du ett ATOL-certifikat. Här listas vad som är ekonomiskt skyddat, var du kan få information om vad det innebär för dig och vem du ska kontakta om det går fel.
Endast flyg, flight plus-arrangemang och paket som involverar flyg (flygpaket) köpta från Caria Holidays och som avgår från Storbritannien, är skyddade enligt ATOL 11211 av Civil Aviation Authority (CAA), förutom reguljärflyg när e-biljetter skickas till dig .
Även om majoriteten av våra researrangemang är skyddade i fallet med reseföretagets ekonomiska misslyckande, av ATOL-systemet, gäller inte ATOL-skyddet för alla flyg-, semester- och resetjänster som kan bokas med Caria Holidays. Det rekommenderas att få det bekräftat som vilket skydd som kan gälla för dig. Bokningar som inte har fått ett ATOL-certifikat kommer inte att vara ATOL-skyddade. Vidare, även om du får ett ATOL-certifikat men alla delar av din resa inte är listade på det, kommer dessa delar inte att vara ATOL-skyddade.
Ett Flight-Plus är där du köper genom oss, samtidigt eller inom en dag från varandra, en flygresa plus utlandsboende och/eller hyrbil från separata leverantörer (dvs. inte en paketresa). På alla Flight Plus-semesterarrangemang är dina pengar ATOL-skyddade vilket innebär att du kommer att kunna fortsätta med din semester eller få en återbetalning av det belopp som betalats till oss i den osannolika händelsen av vår insolvens eller dina tjänsteleverantörers insolvens. Observera dock att vi inte har något ansvar utöver det för insolvens som anges i ATOL-systemet, eftersom vi agerar som agent för huvudmän eller leverantörer.
Vissa av flygresorna och semestrar med flyg på denna webbplats är ekonomiskt skyddade av ATOL-systemet. Men ATOL-skyddet gäller inte alla semester- och resetjänster som anges på denna webbplats. Denna webbplats kommer att ge dig information om det skydd som gäller för varje semester- och resetjänst som erbjuds innan du gör din bokning. Om du inte får ett ATOL-certifikat kommer bokningen inte att vara ATOL-skyddad. Om du får ett ATOL-certifikat men alla delar av din resa inte är listade på det, kommer dessa delar inte att vara ATOL-skyddade. Se våra bokningsvillkor för information, eller för mer information om ekonomiskt skydd och ATOL-certifikatet, gå till: http://www.caa.co.uk.
När det gäller våra Flight-Plus-semester, vänligen tänk på följande:
Booking2Cyprus, eller de leverantörer som anges på ditt ATOL-certifikat, kommer att förse dig med de tjänster som anges på ATOL-certifikatet (eller ett lämpligt alternativ). I vissa fall, där varken vi eller leverantören kan göra det på grund av insolvens, kan en alternativ ATOL-innehavare förse dig med de tjänster du har köpt eller ett lämpligt alternativ (utan extra kostnad för dig). Du samtycker till att acceptera att under dessa omständigheter kommer den alternativa ATOL-innehavaren att utföra dessa skyldigheter och du samtycker till att betala alla utestående pengar som ska betalas av dig enligt ditt kontrakt till den alternativa ATOL-innehavaren. Du samtycker dock också till att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att utse en alternativ ATOL-innehavare, i vilket fall du kommer att ha rätt att göra ett krav enligt ATOL-systemet (eller din kreditkortsutgivare i tillämpliga fall).
Om vi, eller de leverantörer som identifieras på ditt ATOL-certifikat, inte kan tillhandahålla de listade tjänsterna (eller ett lämpligt alternativ, genom en alternativ ATOL-innehavare eller på annat sätt) på grund av insolvens, kan Air Travel Trusts förvaltare göra en betalning till (eller ge en förmån till) dig enligt ATOL-systemet. Du samtycker till att i utbyte mot en sådan betalning eller förmån överlåter du absolut till dessa förvaltare alla anspråk som du har eller kan ha som härrör från eller hänför sig till underlåtenhet att tillhandahålla tjänsterna, inklusive alla anspråk mot oss, resebyrån (eller din kreditkortsutgivare där tillämpligt). Du samtycker också till att sådana anspråk kan överlåtas till ett annat organ, om det andra organet har betalat belopp som du har begärt enligt ATOL-systemet.

LEVERANS AV DOKUMENT
Alla dokument (t.ex. fakturor/biljetter/försäkringar) som behöver postas kommer att skickas till dig per post. När dokumenten har skickats till dig, kommer inget ansvar att accepteras av Booking2Cyprus om inte förlusten av dokument beror på vår försumlighet. I sådana fall om biljetterna eller andra dokument behöver utfärdas på nytt ska alla kostnader stå för dig. Du kan begära leverans på annat sätt om det behövs. Detta kan dock innebära extra kostnader.

PASS, VISUM OCH HÄLSA
Även om vi kan tillhandahålla allmän information om pass och visumkrav relaterade till din resa, är det ditt ansvar att få dem bekräftade från relevanta ambassader och/eller konsulat. Varken vi eller huvudmannen eller leverantörerna tar något ansvar om du inte kan resa på grund av att du inte har uppfyllt sådana krav. Vänligen notera särskilt att för alla flygresor inom de brittiska öarna kräver flygbolag fotolegitimation av en specifik typ.
Dina specifika pass och visumkrav och andra immigrationskrav är ditt ansvar och du bör bekräfta dessa med relevanta ambassader och/eller konsulat. Vi tar inget ansvar om du inte kan resa eftersom du inte har uppfyllt några pass, visum eller immigrationskrav. Icke brittiska passinnehavare måste vända sig till ambassaden i det land de vill besöka för att fastställa vilka (om några) visum de behöver.
Vi rekommenderar att du kontrollerar pass och visumkrav innan du bokar din semester. Observera att vissa länder kräver att ditt pass är giltigt under en minsta period efter returdatumet till Storbritannien (vanligtvis 6 månader). Om ditt pass är inne på sitt sista giltighetsår, är ett brittiskt ämne eller ett icke-brittiskt pass, måste du kontrollera med ambassaden i det land du besöker, annars kan resa nekas.
Innehavare av ett brittiskt medborgarpass måste betala en visumavgift vid inresa till Turkiet. Vid tidpunkten för publicering är denna avgift £20 per person, inklusive spädbarn, som betalas i pundsedlar. Det kan också erhållas som e-visum innan din resa, besök www.evisa.gov.tr
Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller alla visum- och passkrav i det land du planerar att besöka. Om du inte gör det kan du bli vägrad att resa, vilket i sin tur ogiltigförklarar alla anspråk på ditt försäkringsskydd. För mer information om ämnet, kanske du vill skaffa en kopia av guiden Health Advice for Travellers (T6), som kan begäras genom att ringa 0800555777. Uppdaterade reseråd kan också erhållas från Foreign & Commonwealth Office på 0207238 4503 eller på deras hemsida: www.fco.gov.uk.
Turkiska visumuppgifter kan erhållas från det turkiska generalkonsulatet, Rutland Lodge, Rutland Gardens, Knightsbridge, SW7 1BW eller genom att besöka www.turkishconsulate.org.uk.
ESTA-visum är ett nödvändigt krav för alla resor på väg till USA, plus transitering av USA och ETA-visum är ett nödvändigt krav för alla resor på väg till Australien plus transitering i Australien. Om ditt flyg har en ändring som involverar två separata flygplatser med vägen, är det din skyldighet att ordna transfer till rätt flygplats och även kontrollera transitvisumbehovet.
Booking2Cyprus ansvarar inte heller för några VISA-regler. Vänligen kontakta relevant ambassad eller konsulat för denna information.
Även om Booking2Cyprus kan ge allmänna hälsorekommendationer och formaliteter som är involverade i din bokning, är det ditt ansvar att kontrollera med din egen läkare för dina specifika omständigheter. Föreslagna vaccinationer för resor kan ändras när som helst. Det är din skyldighet att se till att du får alla nödvändiga vaccinationer, tar alla nödvändiga mediciner och följer all medicinsk vägledning i samband med detta.
Nya passregler för resenärer till USA har gjort det obligatoriskt att alla som reser till USA för semester eller affärer under Visa Waiver-programmet måste ha det senaste biometriska passet eller ett maskinläsbart pass som har ett elektroniskt chip , även om den elektroniska viseringen har tillåtits. Det biometriska passet har en rad rader som kan dras av amerikanska tull-/immigrations-/gränsskyddstjänstemän, som snabbt skulle verifiera passinnehavarens identitet och samla in andra detaljer om innehavaren.
VWP-besökare som kommer in i USA utan det biometriska passet kommer att nekas inresa i landet. Resenärer bland VWP-länderna tvingas kontrollera med sin passutfärdande myndighet att äga ett biometriskt pass. Resenärer med en omedelbar reseplan som inte kan ha ett sådant pass måste ansöka om ett amerikanskt visum på relevant ambassad eller konsulat.
Vi behöver passuppgifter för Pakistan Airlines, Air India och Jet Airways eftersom flygbolagen inte tillåter oss att utfärda biljetten utan fullständig passinformation. Du kan få ett e-postmeddelande från vår sida för dessa detaljer på din uppdaterade e-postadress. I händelse av försening i svaret kan flygbolaget ställa in din plats och du kan behöva betala prisskillnaden för den nya flygbokningen eftersom priserna är beroende av tillgången på platser.
Det är ditt ansvar att kontrollera med din läkare om vilka vaccinationer eller inokulationer som är att rekommendera för din destination. Flygbolagsbestämmelser säger att kvinnor som är 28 veckor eller mer in i graviditeten vid tidpunkten för hemresan måste ha ett läkarintyg om lämplighet att resa. Normalt vägras tillstånd att resa efter 32 veckor. Din bokning accepteras med den klara förståelsen att vi inte kan hållas ansvariga om något flygbolag vägrar att acceptera dig eller någon medlem i ditt sällskap som passagerare av dessa skäl.

CAA REGLER FÖR ANVÄNDNING AV FLYGSEKTORN
Luftfartsverkets bestämmelser anger att både den utgående och inkommande sektorn för flygbiljetten måste användas. Om den utgående inte används kommer passageraren inte att få resa hem på inresan. Skulle någon checka in mindre än 90 minuter före biljettens avgångstid, kommer tillträde till flyget sannolikt att nekas. Skulle någon vägras tillträde till flyg- eller destinationslandet av flygbolaget eller den statliga myndigheten, och då är vi maktlösa att hjälpa och kan inte hållas ansvariga eller ansvariga.

JURISDIKTION OCH ANSVAR
Ditt avtal med oss, som gjorts på dessa villkor som finns på vår webbplats och/eller broschyr, är föremål för engelsk lag och jurisdiktion.
Transport på ett flygplan, buss, tåg eller fartyg är föremål för det företagets transportvillkor, av vilka vissa begränsar eller utesluter ansvar. Dessa villkor är ofta föremål för internationella överenskommelser mellan länder och kopior av de villkor som gäller för din semesterresa kan finnas tillgängliga för inspektion på det berörda transportföretagets kontor.
Booking2Cyprus ingår inget avtal om flygtransport utan förbinder sig endast att reservera för din räkning.
Genom att boka med Booking2Cyprus godkänner du de fullständiga villkoren som finns på vår hemsida. Som en del av dessa villkor samtycker du också till att du har läst och förstått semesterinformationssidan på denna webbplats.

SLUTLIGA RESEORDNINGEN
Se till att alla dina rese-, pass-, visum- och försäkringsdokument är i ordning och att du kommer i god tid för att checka in på flygplatsen. Det kan bli nödvändigt att bekräfta ditt flyg med flygbolaget innan avgång. Fråga oss om detaljer minst 72 timmar innan ditt utgående flyg. Du bör anteckna eventuella referensnummer eller kontaktnamn när du bekräftar på nytt. Om du inte bekräftar på nytt kan du nekas tillstånd att gå ombord på flygplanet och det är osannolikt att du får någon återbetalning.

KLAGOMÅL
Eventuella klagomål som härrör från din semester som ligger inom vår direkta kontrollsfär bör meddelas din resortrepresentant eller den utsedda resortagenten som har utsetts av Booking2Cyprus som kommer att göra allt han/hon kan för att hjälpa till där och då, och även till boendeägaren eller leverantören av tjänsten i fråga så att avhjälpande åtgärder kan vidtas utan dröjsmål.
De flesta klagomål är av mindre karaktär som kan behandlas på orten. Det är viktigt att du ger oss möjlighet att hjälpa dig genom att snabbt meddela vår representant om du har några klagomål. Skulle du inte följa denna enkla procedur kan vi inte ta ansvar eftersom vi skulle ha fråntagits möjligheten att undersöka och åtgärda eventuella problem.
Om ärendet förblir olöst till din belåtenhet måste ett kundtjänstrapportformulär (CSR) fyllas i på plats och undertecknas av den lokalt utsedda agenten, representanten eller områdeschefen eller ett e-postmeddelande skickat till info@cariagolf.co.uk. Senare anspråk eller klagomål kan inte accepteras utan en ifylld CSR eller e-post.
Om du anser att ett klagomål inte har behandlats på ett tillfredsställande sätt, skriv till Customer Relations Department, Booking2Cyprus, 12 Savoy Parade Southbury Road Enfield EN1 1RT inom 28 dagar från ditt returdatum och ange din bokningsreferens, avresedatum och de flesta viktigt bifoga din kopia av anmälningsformuläret. Underlåtenhet att följa dessa villkor kommer att resultera i att alla anspråk som härrör från semestern ogiltigförklaras. Inga utläggskrav kommer att behandlas utan lämpliga kvitton eller fakturor. Vi hoppas kunna se till att vi kan komma överens i godo.
Försäkring
Vi föreslår bestämt att du tecknar en tillräcklig reseförsäkring för att täcka dig och ditt sällskap eftersom många av huvudmännen eller leverantörerna kräver att du gör det som ett villkor för att boka hos dem. Vissa destinationer har gjort det obligatoriskt att teckna en reseförsäkring, därför föreslår vi att du kontrollerar med relevant ambassad eller utrikes- och samväldeskontoret. Dessa försäkringsskydd kan täcka dig och ditt sällskap mot kostnaden för din avbokning; kostnaden för assistans (inklusive repatriering) i händelse av olycka eller sjukdom; förlust av bagage och pengar; och andra utgifter. Försäkringsskydd är också tillgängligt för att täcka dig mot det ekonomiska misslyckandet hos uppdragsgivaren/leverantörerna av dina researrangemang.
Vi rekommenderar starkt att du skaffar en reseförsäkring som inkluderar täcker dig och ditt sällskap mot eventuella COVID-19-problem eller incidenter som kan påverka din bokning samt täckning mot kostnaden för avbokning av dig; kostnaden för assistans (inklusive repatriering) i händelse av olycka eller sjukdom; förlust av bagage och pengar; och andra utgifter, samt att se till att du har täckning för alla aktiviteter du har bokat, inklusive ytterligare täckning för dykning/extremsport/äventyrsresor och alla andra aktiviteter du har bokat.
Om du väljer att resa utan adekvat försäkringsskydd, kommer varken leverantören/huvudmannen eller vi att vara ansvariga gentemot dig för eventuella förluster som uppstår, för vilka försäkringsskydd annars skulle ha varit tillgängligt.
Om du köper en reseförsäkring via vår webbplats/app kommer detta inte att ingå i något fleravtalspaket du bokar. Observera att reseförsäkringspremier som du betalar till oss inte är återbetalningsbara.

Fitness to Travel och medicinska förhållanden
Vi är inte ett specialföretag för funktionshindrade semesterresor men vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose alla speciella krav du kan ha. Om du eller någon medlem i ditt sällskap har något medicinskt problem eller funktionshinder som kan påverka din resa, vänligen ge oss alla detaljer innan vi bekräftar din bokning så att vi kan försöka ge dig råd om lämpligheten av dina valda researrangemang. Vi kan kräva att du uppvisar ett läkarintyg som intygar att du är lämplig att delta i din valda turné.
Om leverantören/huvudmannen inte kan tillgodose behoven hos den/de berörda personen/personerna på ett rimligt sätt, kommer vi inte att bekräfta din bokning på leverantörens/huvudmannens vägnar eller, om du inte gav oss fullständiga uppgifter vid bokningstillfället , kommer vi att informera leverantören/huvudmannen som kan komma att avbryta det och införa tillämpliga avbokningsavgifter när vi får kännedom om dessa detaljer.

covid-19
Vi både erkänner och håller med om att covid-19-pandemin har påverkat resor över hela världen och att vi båda har ansvar för att följa olika lagar, förordningar och riktlinjer utfärdade av statliga eller tillsynsmyndigheter som försöker hantera riskerna orsakade av covid-19. Mot bakgrund av dessa risker rekommenderar vi starkt att du skaffar en reseförsäkring som inkluderar skydd mot eventuella covid-19-problem eller incidenter som kan påverka din bokning.
Du är medveten om att lagar, förordningar och leverantören/huvudmännen som tillhandahåller din semester (såsom flygbolag, tågoperatörer, kryssningsoperatörer, hotellägare och andra tjänsteleverantörer) kan kräva att du och anställda hos leverantören/huvudmännen följer olika åtgärder som har införts för att hantera risken för covid-19. Dessa kan innefatta (utan begränsning) ett krav på att genomgå temperaturkontroller, tillhandahålla hälsoinformation eller intyg, bära personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker och handskar och följa krav på social distans. Det kan också finnas begränsningar för antalet personer som får använda faciliteter eller tjänster vid en viss tidpunkt, begränsningar för tillgängligheten av vissa faciliteter och tjänster (t.ex. buffé- och självbetjäningsrestauranger kan ersättas av à la carte, spa och pooler kan vara stängda), krav på förbokning av lokaler och tjänster, sanering och andra hygienkrav.
Du bekräftar också att vissa leverantörer/huvudmän, hamnar, flygplatser, gränskontroll eller andra tredje parter kan kräva att du utför vissa hälsoformaliteter eller uppfyller andra krav som syftar till att hantera covid-19-risken som ett villkor för dig som reser, avgår, går in eller bor på en viss plats. Du samtycker till att det är din skyldighet att få information om dessa krav före ditt avresedatum och följa och uppfylla dessa krav. Om du inte uppfyller dessa krav, eller vägrar att fullfölja dem, kan du bli nekad ombordstigning, utresa, inresa eller användning av någon annan anläggning eller tjänst som ingår i din bokning. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig för några återbetalningar eller kompensationer i samband med sådana ärenden.
Du bekräftar också att vissa länder kan ålägga resenärer karantän eller självisoleringsåtgärder, oavsett om de är på destinationsorten eller vid återkomst.
Vi rekommenderar starkt att du bekantar dig med råden från din nationella myndighet för utlandsresor innan du avgår. I Storbritannien finns Foreign and Commonwealth Offices senaste råd för resor till andra länder här https://www.gov.uk/foreign-travel-advice.
Du samtycker till att meddela oss omedelbart om du testar positivt för covid-19 när som helst efter att du gjort din bokning hos oss, om du anser att du kan ha covid-19-symtom eller om du blir medveten om att du kan ha kommit i nära kontakt med någon som har testat positivt för covid-19 eller som kan ha covid-19-symtom. Vi kan komma att dela denna information med relevant leverantör/huvudmän för din bokning i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy.
Om du meddelar oss innan du reser och vi (eller relevant leverantör/huvudman) drar slutsatsen att du inte längre kan resa på grund av covid-19-risken, kommer din bokning att behandlas som om du har annullerat och vår standardavbokning avgifter tillkommer. Vi kommer dock att undersöka med dig om det är möjligt för dig att skjuta upp din bokning till ett senare datum, vilket kan medföra ytterligare kostnader. Det kan också vara möjligt för dig att överföra din bokning till en annan person, i enlighet med överföringsvillkoren som anges i dessa bokningsvillkor.
Om du meddelar oss under resan, bekräftar du att vi eller din leverantör/huvudmän (eller lokala lagar och förordningar) kan kräva att du följer vissa åtgärder utformade för att hantera risken för covid-19 och kan vägra att ge dig den relevanta tjänsten ( s). Du kan till exempel bli skyldig att isolera dig själv under en period. Du samtycker till att följa dessa krav. I det här fallet kommer vi att ge dig sådan rimlig hjälp som vi kan under omständigheterna. Vi kommer dock inte att ansvara för att täcka eventuella kostnader som du ådrar dig eller för att återbetala eller kompensera dig för inskränkning av din semester, inställd eller ombokad transport, ytterligare boende eller andra associerade kostnader du ådrar dig i samband med detsamma.
Vi är båda överens om att åtgärderna ovan är en nödvändig del av att skydda dig, andra resenärer, anställda och allmänheten på semestern. Du gör din bokning med full kännedom om att sådana åtgärder sannolikt kommer att vara en del av din semester och inte innebär obetydliga eller betydande ändringar av din bokning, och inte heller innebär de något misslyckande (enligt definitionen i paragraf 31).
Vi ska inte ha något ansvar gentemot dig för eventuella återbetalningar, ersättningar, förluster, kostnader, utgifter eller skador som du ådrar dig i samband med de ärenden som beskrivs ovan eller om du inte kan resa eller använda hela eller delar av din bokning på grund av dessa saker . Det är risker som du måste skydda genom att skaffa en heltäckande reseförsäkring.

Call Now