Meer

AVG-gegevensbescherming

Caria Holidays LTD
1. Inleiding
1.1. Caria Holidays is een reisonderneming die bij haar dagelijkse activiteiten persoonsgegevens gebruikt voor het aanbieden, regelen, organiseren en bemiddelen van verschillende Reis-en toerismediensten. In onze activiteiten volgen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Estse Wet op de bescherming van persoonsgegevens (WBP), onze eigen strategie voor gegevensbescherming en andere vastgestelde regels voor gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is gericht op de betrokkene die is gespecificeerd in de AVG en in de WBP, d.w.z. op natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt voor het leveren van de dienst.

1.2. Wij gaan ervan uit dat u (betrokkenen) op de hoogte bent van en zorg draagt voor de verwerking van uw persoonsgegevens en daarom verzekeren wij u hierbij dat Caria Holidays de naleving van de vastgestelde regels met betrekking tot de verwerking van uw gegevens zeer serieus neemt. De privacyverklaring beschrijft de principes en praktijken die Caria Holidays hanteert met betrekking tot de gehele keten van verwerking van persoonsgegevens, van het verzamelen en gebruiken tot het verwijderen, waarbij de nadruk ligt op de bescherming van persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens is een voortdurende verantwoordelijkheid en daarom herzien we de regels van de privacyverklaring van tijd tot tijd, controleren we of deze voldoet aan de vastgestelde vereisten en werken we, waar nodig, de inhoud bij.

2. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
2.1. Caria Holidays, wettelijk adres 12, Savoy Parade, Southbury Rd, Enfield EN1 1RT heeft een specialist aangesteld om de naleving van de vereisten voor gegevensbescherming te waarborgen:
De DPO is beschikbaar op: 12, Savoy Parade, Southbury Rd, Enfield EN1 1RT
E-mail: info@cariaholidays.co.uk

3. Verzameling van gegevens
3.1. Caria Holidays verzamelt Persoonsgegevens voornamelijk van haar klanten. In de regel zijn Dit gegevens die nodig zijn voor de levering van door de klant gekozen Reis-en toeristische diensten en die kunnen worden verduidelijkt in het kader van de uitvoering van een specifieke reisdienst en variëren afhankelijk van het vervoermiddel (bijvoorbeeld bus, trein, vliegtuig, schip) en de bestemming (een binnenlandse reis, een reis binnen het grondgebied van de EU en gelijkwaardige landen, een reis buiten de EU). Om te kunnen reizen zijn meestal gegevens zoals voor-en achternaam, een reis - /identiteitsdocument met een foto waarmee de persoon kan worden geïdentificeerd, de persoonlijke identificatiecode (bij afwezigheid daarvan, de geboortedatum, geslacht en leeftijd) en contactgegevens zoals het e-mailadres, telefoonnummer en adres van de woonplaats vereist. Bij reizen buiten de EU kan de lijst met gegevens langer zijn, afhankelijk van de wetten en vereisten van het land van bestemming (bijv. nationaliteit, paspoortgegevens. visum, vaccinatie, etc.). Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het contract tussen ons uit te voeren en u reis-en toerismeservices te bieden. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan of delen ze niet met derden, behalve die waarmee we ze moeten delen in overeenstemming met de wet of voor de uitvoering van het tussen u en ons gesloten servicecontract.

3.1.1. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de levering en bemiddeling van accommodatiediensten
Als u een accommodatiedienst koopt, zijn uw gegevens (Naam, persoonlijke identificatiecode en/of geslacht, geboortedatum, contactgegevens) nodig om te voldoen aan de eisen die aan logiesverstrekkende bedrijven worden gesteld en voor het verlenen van de dienst. De lijst met persoonsgegevens kan variëren afhankelijk van vereisten die in verschillende landen zijn vastgesteld. Voor dat doel is het noodzakelijk om de gegevens te kennen van de personen die de accommodatiedienst zullen gebruiken, evenals het tijdstip waarop accommodatie nodig is. In het algemeen zijn logiesverstrekkende bedrijven verplicht om een register van gehuisvest personen bij te houden, dat de wettelijk vereiste gegevens bevat, en de gegevens waar nodig aan wetshandhavingsinstanties bekend te maken.
Afhankelijk van de inhoud van de Dienst kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens nodig hebben vanwege de kenmerken van de accommodatiedienst. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met de noodzaak om bepaalde mobiliteitshulpmiddelen te hebben (een rolstoel, lift, enz.) beschikbaar in het geval van een persoon met beperkte mobiliteit of speciale dieetgegevens in het geval van intolerantie voor bepaalde stoffen (in een geval waarin naast accommodatie ook eten is besteld).
Als u accommodatie en medische revalidatiediensten koopt, hebben we ook speciale persoonlijke gegevens nodig met betrekking tot de betreffende medische revalidatie. Op deze manier leren we over de plaats en tijd van medische revalidatie en de inhoud van medische revalidatie in de mate dat het nodig is voor het leveren van de specifieke medische revalidatiedienst. In elk geval kunnen dergelijke gegevens worden geclassificeerd als gegevens van een speciaal type, die u ons verstrekt om de service te ontvangen.
Bij verkoop van de accommodatiedienst en aanverwante diensten, waarbij de beste prijs is aangeboden door een groothandelaar (incl. aggregators en consolidators), geven wij uw gegevens door aan de groothandel van de diensten (incl. aggregators en consolidators) die op hun beurt de gegevens doorgeven aan de specifieke aanbieder van de accommodatiedienst of van de gerelateerde diensten.
Wij eisen dat zowel de accommodatiedienstverleners als de groothandelaren (incl. aggregators en consolidators) verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Elke partij die betrokken is bij de levering van de accommodatiedienst mag persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het contract. Bij het verlenen van accommodatiediensten is Caria Holidays niet verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die ter plaatse aan de accommodatie zijn verstrekt.

3.1.2. Verlening en bemiddeling van passagiersvervoersdiensten
Om passagiersvervoersdiensten te verlenen, hebben wij van u persoonsgegevens nodig zoals uw naam, persoonlijke identificatiecode, gegevens van het reisdocument, e-mailadres, telefoonnummer en servicegerelateerde gegevens. In het kader van de verlening van passagiersvervoersdiensten kan informatie over bijzondere persoonsgegevens worden verstrekt (bv. de noodzaak van een rolstoel in geval van beperkte mobiliteit, de gegevens van kinderen en personen die hen vergezellen). De wet verplicht de dienstverlener om persoonsgegevens door te geven aan wetshandhavingsinstanties.
Als u bij ons de bemiddelingsdienst voor passagiersvervoer hebt gekocht, dragen we de verzamelde gegevens meestal over aan de aanbieder van de passagiersvervoersdienst of aan de bemiddelaar van aanbieders van passagiersvervoersdiensten, die op zijn beurt de gegevens overdraagt aan de aanbieder van de specifieke Dienst.

Caria Holidays is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die rechtstreeks aan de Vervoerder worden verstrekt.
Wij eisen dat onze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG. Elke partij die betrokken is bij de levering van de accommodatiedienst mag persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het contract.

3.1.3. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van bemiddeling van pakketreizen
Als u een pakketreis koopt, zijn uw gegevens (Naam, persoonlijke identificatiecode en/of geslacht, geboortedatum, contactgegevens) nodig om te voldoen aan de vereisten van de touroperator en voor het leveren van de dienst. De lijst met persoonsgegevens kan variëren afhankelijk van vereisten die in verschillende landen zijn vastgesteld. Voor dat doel is het noodzakelijk om de gegevens van de personen die de reisdienst zullen gebruiken, evenals het tijdstip van reizen te kennen.

Afhankelijk van de inhoud van de Dienst kunnen we verschillende soorten persoonsgegevens nodig hebben vanwege de kenmerken van de passagiersvervoersdienst of accommodatiedienst. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met de noodzaak om bepaalde mobiliteitshulpmiddelen te hebben (een rolstoel, lift, enz.) beschikbaar in het geval van een persoon met beperkte mobiliteit of speciale dieetgegevens in het geval van intolerantie voor bepaalde stoffen (in een geval waarin naast accommodatie ook eten is besteld).
Bij verkoop van pakketreizen en aanverwante diensten geven wij uw gegevens door aan de touroperator, die op zijn beurt de gegevens doorgeeft aan de specifieke aanbieders van de passagiersvervoersdienst of accommodatiedienst of aanverwante diensten.
Caria Holidays is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die rechtstreeks aan de touroperator worden verstrekt.
Wij eisen dat touroperators persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG. Elke partij die betrokken is bij de levering van de reisdienst mag persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.1.4. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de levering en bemiddeling van conferentiediensten
In het kader van de levering van conferentiediensten verwerken wij persoonsgegevens, vooral voor de uitvoering van het conferentieservicecontract, bijv. wij registreren deelnemers en geven facturen uit (naam, persoonlijke identificatiecode, Geboortedatum, Telefoon, e-mail, adres), organiseren vertaaldiensten, organiseren fotograaf-en operatordiensten (foto ' s), organiseren en bewerken videotransmissies, organiseren het maken en verspreiden van memorabilia en publicaties (incl. naamplaatjes), diner organiseren (informatie over allergieën en speciale diëten, die persoonlijke gegevens van een speciaal type vormen). In het kader van de organisatie van culturele en recreatieve programma 's verwerken wij ook persoonsgegevens die nodig zijn om deze te organiseren (naam, tijdstip van het programma, voorkeuren van personen met betrekking tot verschillende programma' s), het organiseren van de accommodatie (in het geval van accommodatiediensten zie clausule 3.1.1) en het organiseren van vervoer tussen de logiesverstrekkende bedrijven en de locatie van de conferentie (namen van personen, tijdstip van vervoer, plaats van accommodatie en conferentie). De lijst met persoonsgegevens kan variëren afhankelijk van vereisten die in verschillende landen zijn vastgesteld.

Bij het verlenen van conferentiediensten is Caria Holidays niet verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die rechtstreeks aan de dienstverlener worden verstrekt.
Wij eisen dat onze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG. Elke partij die betrokken is bij de levering van de conferentiedienst mag persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.1.5. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het verstrekken en bemiddelen van diensten van gids, gids / tolk en tourmanager
Om gids -, gids - / tolk-en tourmanager-diensten te verlenen, hebben we van u persoonsgegevens nodig zoals uw naam, persoonlijke identificatiecode, tijdstip van levering van de dienst, het taalpaar en bestemmingen die u zult bezoeken. In het kader van de dienstverlening van tourmanager kan informatie worden verstrekt over de persoonlijke gegevens van een speciaal type (bijvoorbeeld de noodzaak van een rolstoel in geval van beperkte mobiliteit, de gegevens van kinderen en mensen die hen vergezellen). Afhankelijk van de bestemming en het land van bestemming, moeten uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen aan een respectieve autoriteit van de bestemming of het land van bestemming, waar nodig.
Als u de gids, gids/tolk en tour manager service bemiddelingsservice bij ons hebt gekocht, dragen wij de gegevens meestal over aan de groothandel van gids, gids/tolk en tour manager services (incl. aggregators en consolidators) die op hun beurt de gegevens overdragen aan een aanbieder van de specifieke Dienst.
Wij eisen dat onze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG. Elke persoon die betrokken is bij het verstrekken van gids -, gids - /tolk-en tourmanager-diensten mag persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het contract.

3.1.6. Verstrekking en bemiddeling van de visumaanvraagdienst
Om de visumaanvraagdienst te kunnen verlenen, hebben wij van u persoonsgegevens nodig zoals uw naam, persoonlijke identificatiecode, gegevens van uw geldige reisdocument, het land van bestemming, de voorkeurstermijn van het visum, de reden voor een bezoek aan het land van bestemming en andere verplichte gegevens die worden gevraagd door het land dat u wilt bezoeken.
Wij eisen dat onze dienstverleners persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG. Elke partij die betrokken is bij de levering van de Dienst mag persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het contract.

3.1.7. Bemiddeling van een reisgerelateerde verzekeringsdienst
Om een reisgerelateerde verzekeringsdienst bemiddelingsdienst aan te bieden, hebben we persoonsgegevens nodig zoals uw naam, persoonlijke identificatiecode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Tijdens de uitvoering van een contract kunnen we ook informatie krijgen over uw ziekte of die van uw familielid (verzekerde gebeurtenis, reisonderbrekingsverzekering), ongevallen-en medische kosten, evenals persoonlijke gegevens die worden bekendgemaakt als gevolg van andere onvoorziene verzekerde gebeurtenissen.

Wij geven de persoonsgegevens door aan de verzekeraar die wij nodig hebben om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG.

3.1.8. Levering of bemiddeling van een vervoermiddel verhuurdienst
Om een vervoermiddel te verhuren of te bemiddelen, hebben we van u persoonlijke gegevens nodig zoals uw naam, persoonlijke identificatiecode, woonplaats, contactgegevens, in de vereiste mate de details van een document dat het recht bevestigt om een voertuig van de respectieve categorie te besturen, de creditcardgegevens, enz. Tijdens de uitvoering van het contract kunnen we onder andere informatie krijgen over uw voorkeuren bij het kiezen van auto ' s, de namen van de personen die in de auto reizen, de tijden en routes van de ritten. Wij wijzen u erop dat de dingen die u vergeet in de auto ook informatie over u kunnen bevatten en dat Caria Holidays in dat verband niet aansprakelijk is voor het gebruik van de gegevens.
In het geval van het aanbieden of bemiddelen van een vervoersmiddel verhuurdienst, dragen wij de verstrekte persoonsgegevens over aan de aanbieder van de specifieke vervoersmiddel verhuurdienst en eisen wij dat de dienstverlener voldoet aan de AVG bij de verwerking van persoonsgegevens. Caria Holidays is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die u ter plaatse aan de aanbieder van de vervoersmiddelen verhuurdienst verstrekt.
Als u de bemiddelingsdienst voor de verhuur van vervoersmiddelen bij ons hebt gekocht, dragen wij de gegevens die nodig zijn voor het boeken van de dienst meestal over aan de bemiddelaar van de verhuurdienst en zij dragen op hun beurt de verzamelde gegevens over aan de aanbieder van de specifieke Dienst.

3.1.9. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verstrekking en bemiddeling van krediet
Om u te voorzien van de Dienst van verstrekking en bemiddeling van krediet, hebben we de volgende persoonlijke gegevens van u nodig: voor-en achternaam, persoonlijke identificatiecode, woonplaats, contactgegevens, nummer van het persoonlijke identiteitsdocument, details van de werkplek. De toekenning en bemiddeling van krediet wordt voorafgegaan door een beoordeling van uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag. In de loop daarvan hebben we dergelijke gegevens en informatie over uw inkomsten en uitgaven nodig, evenals hoe goed u uw verplichtingen tot nu toe hebt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat we ook andere gegevens nodig hebben om uw kredietwaardigheid te beoordelen; in een dergelijk geval vragen we ze aanvullend (bijvoorbeeld als de inkomsten niet zichtbaar zijn via een rekeningafschrift, enz.). Uw kredietwaardigheidsbeoordeling kan op een geautomatiseerde manier plaatsvinden. Als u hier niet mee instemt, kunt u een bevoegde medewerker van Caria Holidays vragen om de beslissing te herzien. Als u informatie verstrekt over uw uitgaven in de vorm van een rekeningafschrift, kunnen we ook persoonlijke gegevens leren die uw gewoonten kenmerken. De verwerking van dergelijke gegevens is beperkt tot het inzien en opslaan ervan, tenzij de inhoud informatie geeft over de solvabiliteit. Als u uw rekeningafschrift indient als een algemene verklaring, niet als een gegroepeerde verklaring, zullen wij de vertrouwelijkheid van mogelijke informatie over uw privéleven waarborgen, die door de verklaring wordt bekendgemaakt.

Als u gebruik maakt van een kredietbemiddelingsdienst, sturen wij de betreffende gegevens naar een kredietpartner die de gezamenlijk aansprakelijke verwerker is met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het geval van bemiddeling van de dienst eisen wij dat de feitelijke aanbieder van de Dienst de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de AVG. Elke partij die betrokken is bij de levering van de Dienst mag persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het contract.

3.1.10. Verwerking van persoonsgegevens in het geval van klantenkaarten 
De klantenkaarten zijn een klantenkortingssysteem gecreëerd door Caria Holidays, waarmee loyale klanten verschillende reisdiensten kunnen verkrijgen tegen kortingsprijzen, gratis of gemakkelijker dan mensen die dergelijke kaarten niet hebben. Wij vragen verschillende persoonsgegevens van u om de kaarten uit te geven en het gebruik ervan mogelijk te maken. Bovenal hebben wij uw persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, persoonlijke identificatiecode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u de kaart gebruikt, kunnen we gegevens verzamelen over uw reizen en reisgewoonten waarmee u bepaalde kortingen (bonuspunten) verzamelt die u kunt realiseren in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van de betreffende kaart. De toegevoegde waarde van de kaarten zijn kortingen in onze partnerbedrijven. Bij het doen van aankopen bij onze partnerbedrijven worden uw gegevens verzameld en verwerkt door de partners in verband met deze aankopen. We willen benadrukken dat u door de kortingskaart aan een partnerbedrijf te overhandigen uw persoonlijke gegevens via identificatie aan het betreffende bedrijf verstrekt en dat het bedrijf zelf de verwerkingsverantwoordelijke is voor het doel van de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens. We verzamelen dergelijke gegevens vooral met het oog op het identificeren van uw aankoopgewoonten om u goederen en diensten te koop aan te bieden waarin u vermoedelijk geïnteresseerd bent en om u kortingen te geven bij die partners waar u mogelijk geïnteresseerd bent in het doen van een aankoop. Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om verschillende statistische redenen, vooral voor het identificeren van de verkoopverhoudingen en het rendement van goederen en diensten, enz. Op deze manier kunnen we beslissen met welk partnerbedrijf het de moeite waard is om samen te werken en met welke niet. Alle bovenstaande persoonsgegevens die op de bovengenoemde manier worden verzameld, worden bewaard en verwerkt door een gezamenlijk aansprakelijke of geautoriseerde verwerker die ons een respectieve IT-oplossing biedt. Wij eisen dat gezamenlijk aansprakelijke en gemachtigde verwerkers persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG. Elke partij die betrokken is bij de levering van de Dienst mag persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het contract.

3.1.11. Het verzenden van de beste reisaanbiedingen en herinneringen
Wij sturen u de beste reisaanbiedingen en herinneringen per e-mail (bijv. vervolgverkoop, felicitaties, uitnodigingen en andere soortgelijke aanbiedingen) alleen met uw toestemming op een eerder bevestigd e-mailadres. U kunt de toestemming op elk moment intrekken door te klikken op de link Afmelden in de voettekst of door te schrijven naar info@cariaholidays.co.uk
We sturen u ook informatieve e-mailberichten wanneer u de eerste aankoop bij ons hebt gedaan, u onze loyale klantenkaart hebt gekregen of uw werkgever u heeft aangewezen als de geautoriseerde persoon van uw bedrijf. Deze berichten zijn bevestigend, zodat u weet dat u zich bij ons hebt ingeschreven. Wat andere informatieve brieven betreft, sturen we u ook berichten over bonuspunten en het vervallen van uw loyale klantenkaart.
In verband met de levering van de service hebben wij het recht om u een feedback-e-mailbericht te sturen wanneer u bij ons hebt gekocht of om een aanbieding met betrekking tot een service hebt gevraagd. We sturen feedback e-mailberichten alleen om service knelpunten te identificeren en de beste service te bieden. Als er een natuurramp of een noodsituatie is, kunnen we ook contact met u opnemen om er zeker van te zijn dat u in orde bent en kijken of we u kunnen helpen.

3.2. Onze online omgevingen www.cariaholidays.co.uk verschillende sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, Twitter) en vele andere vergelijkbare omgevingen verzamelen bepaalde informatie automatisch en registreren deze in logbestanden. De informatie kan het IP-adres, de regio of de algemene locatie bevatten waar uw computer of een ander apparaat is verbonden met het Internet, het type browser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem en ander gebruik Caria Holidays gebruikt de informatie om haar online omgevingen beter, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om problemen in de server van Caria Holidays te diagnosticeren en om de website te beheren, trends te analyseren, bezoekers van de site te volgen, ook demografische informatie uitgebreider te verzamelen om de voorkeuren van de bezoekers van onze online omgevingen beter te begrijpen. Onze online omgevingen maken gebruik van cookies.

3.3. Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en advertenties of als u deelneemt aan loterijen of andere campagnes die door ons worden georganiseerd of bemiddeld, vragen wij uw naam en contactgegevens. We gebruiken deze informatie om u informatie te sturen over de diensten en goederen die door ons worden geleverd en al het andere waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Af en toe kan onze nieuwsbrief links naar andere online omgevingen bevatten. Caria Holidays is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het Privacybeleid van die omgevingen. Als u de nieuwsbrief of directe berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door te klikken op de opt-out-of afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief en / of advertentie of door te schrijven naar info@cariaholidays.co.uk

3.4. Als u een bestelling wilt plaatsen via onze online omgeving, hebben wij uw contactgegevens nodig zoals uw naam, persoonlijke identificatiecode, geboortedatum, gegevens van het reisdocument, e-mailadres, telefoonnummer en in sommige gevallen ook het adres van de woonplaats. Deze informatie is alleen nodig om contact met u op te nemen met betrekking tot uw bestelling en de uitvoering van het contract dat met u is of zal worden gesloten. We delen uw persoonlijke gegevens met de bedrijven die direct betrokken zijn bij het leveren van de service. Wij delen uw persoonsgegevens niet met iemand anders. Op het moment van het plaatsen van de bestelling vragen wij u ook om informatie over de betaling voor de bestelling, zoals uw creditcardnummer of bankbetalingsgegevens. Daarbij maken wij gebruik van een beveiligde online verbinding om uw persoonsgegevens te beschermen.

4. Tijd en wijze van bewaren van gegevens
4.1. Gegevens die via uw aankopen over u worden verzameld, worden door Caria Holidays bewaard zolang de wet dit vereist en tot de datum van het verstrijken van claims, waarna de persoonlijke gegevens worden verwijderd. De gegevens worden bewaard in één databank of in meerdere databanken die worden beheerd door een derde partij die gevestigd is in de Europese Unie of in een Verdragsluitende Staat van de Europese Economische Ruimte. Deze derden hebben geen toegang tot de gegevens en zij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan bewaring en back-up.

5. Tijd en wijze van gebruik van uw persoonsgegevens door Caria Holidays
5.1. Uw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om u met uw toestemming een dienst te verlenen.

5.2. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het bijwerken van de online omgeving volgens uw voorkeuren, interesses, behoeften; en om uw wensen en voorkeuren beter te leren kennen en de aspecten van de levering van de diensten van de online omgevingen van Caria Holidays te verbeteren.

5.3. Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, speciale advertenties, privéberichten, enz., van ons, sturen wij u de gevraagde informatie. U kunt zich afmelden voor dergelijke e-mailberichten (zie clausule 3.3).

5.4. Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de dienstverleners waarvan de dienst onmisbaar is voor de uitvoering van de afgesloten contracten en de levering van de diensten.

5.5. We kunnen ook uw persoonlijke gegevens delen die we hebben deze behoefte vloeit voort uit onderzoek naar strafbare feiten, het voldoen aan gerechtelijke eisen, het voldoen aan uw vitale behoeften of een handeling met betrekking tot verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, financiering, liquidatie, liquidatie of een soortgelijke bedrijfsgerelateerde handeling. In dergelijke gevallen nemen wij alle maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen.

5.6. Bij het verzamelen van informatie die nodig is om deel te nemen aan loterijen en andere soortgelijke inspanningen, worden de verkregen contactgegevens gebruikt om contact met u op te nemen in het geval van een overwinning. Wanneer de prijs is uitgereikt door een andere contractpartner, worden uw contactgegevens naar de partner gestuurd, zodat de partner contact kan opnemen met de winnaar. In de regel omvat de voorwaarde voor deelname aan een dergelijk prijsspel het verlenen van toestemming voor het gebruik van uw contactgegevens voor andere doeleinden; daarom vragen we u om de Algemene voorwaarden van het prijsspel zorgvuldig te lezen voordat u instemt met deelname.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU of gelijkwaardige regio ' s
6.1. Caria Holidays is gevestigd in de Republiek Estland, dat is een lidstaat van de Europese Unie. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden voornamelijk verwerkt in de Republiek Estland en op de wettelijke adressen van derden. Als gegevens moeten worden overgedragen buiten de Europese Unie of gelijkwaardige gebieden tijdens de levering van een dienst met het oog op de uitvoering van het contract, vereist artikel 45 van de AVG dat het beschermingsniveau dat aan de persoonlijke gegevens wordt gegarandeerd, ten minste hetzelfde is als op het grondgebied van de EU. Dit is om u te informeren dat ons bedrijf geen andere wettelijke middelen heeft dan contractuele om een dergelijke garantie te geven, wat betekent dat we bevestigingen kunnen verkrijgen over de toereikendheid van het respectieve beschermingsniveau van die bedrijven met wie het mogelijk is om contracten te sluiten en te onderhandelen over contractvoorwaarden en om dergelijke bedrijven te verplichten om het respectieve beschermingsniveau zelf te garanderen, maar we zijn op geen enkele manier in staat om de toereikendheid of GDPR-naleving van een dergelijke maatregel te garanderen.

6.2. Als we echter geen overeenstemming kunnen bereiken met de respectieve serviceprovider over de naleving van het niveau van bescherming van persoonsgegevens met de vereisten van de AVG, waarschuwen we u dat het niveau van bescherming van persoonsgegevens in het respectieve land van bestemming niet op hetzelfde goede niveau ligt als dat van de AVG en leggen we uit dat we geen middelen hebben om op enigerlei wijze het hoge niveau van bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het land van bestemming te garanderen. Als u nog steeds een service op een dergelijke bestemming wilt ontvangen, verklaart u door de reis te kopen dat we uw persoonlijke gegevens mogen overdragen naar een dergelijk land van bestemming.

6.3. We sturen nooit meer persoonsgegevens naar een dienstverlener buiten de EU dan minimaal nodig is om de dienst goed te keuren of meer dan u zou moeten verstrekken als u dezelfde dienst rechtstreeks bij hen bestelt, d.w.z. zonder gebruik te maken van onze diensten.

7. Rechten van de betrokkene
7.1. De privacyverklaring is bedoeld om u te informeren welke informatie Caria Holidays over u verzamelt en hoe deze wordt gebruikt. Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail info@cariaholidays.co.uk

7.2. Als u wilt weten of Caria Holidays uw persoonsgegevens verwerkt of u toegang wenst tot uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail info@cariaholidays.co.uk
Meer informatie over de rechten van de betrokkene vindt u hier.

8. Beveiliging van uw gegevens
8.1. Om persoonlijke gegevens en informatie die identificatie mogelijk maakt, die u in onze online omgeving invoert, te beschermen, gebruiken we fysieke, technische en administratieve beschermingsmaatregelen. We updaten en testen onze beveiligingstechnologieën regelmatig. Onze online netwerken worden beschermd door firewalls en inbraakdetectiesoftware. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is alleen beschikbaar voor de werknemers die deze nodig hebben om u de overeengekomen dienst te leveren of op een andere juridische grond.

8.2. We nemen voldoende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en onze activiteiten zijn onderworpen aan relevante informatiebeveiligingswetgeving, maar we willen u erop wijzen dat geen enkele website of database volledig veilig of hackbestendig is. Bescherm uzelf en help ons computercriminaliteit te voorkomen door uw wachtwoorden zeer zorgvuldig te beschermen en te bewaren. Onze online omgeving maakt geen gebruik van spyware. Als u vermoedt dat uw account is gehackt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

8.3. Caria Holidays traint haar personeel om een hoger niveau van bewustzijn van het belang en de noodzaak van de bescherming van persoonsgegevens te bereiken. Onze toewijding komt ook tot uiting in interne regels die bepalingen inzake gegevensbescherming bevatten.

9. Wijziging en herziening van de Privacyverklaring
9.1. Zoals elke organisatie verandert Caria Holidays ook in tijd en ruimte, wat betekent dat de Privacyverklaring waarschijnlijk op een bepaald moment in de toekomst moet worden gewijzigd en herzien. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen en te herzien zonder u hierover te informeren. Wij publiceren de wijzigingen op de website van de privacyverklaring van Caria Holidays. We kunnen u per e-mail informeren over belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring, maar de veiligste keuze is om regelmatig de website van de privacyverklaring te bezoeken om de bijgewerkte en effectieve algemene voorwaarden te lezen (https://www.cariaholidays.co.uk)

10. Privacyverklaring Voor Werknemers
10.1. De privacyverklaring voor werknemers is een afzonderlijk document dat uitsluitend beschikbaar is voor het personeel van Caria Holidays.

11. Vragen, klachten
11.1. Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, informeer ons hierover. Mocht u nog vragen hebben over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Wij zullen antwoorden binnen de door de wet voorgeschreven termijn. Wees er tegelijkertijd op voorbereid dat we meer gedetailleerde informatie van u kunnen vragen om u te identificeren voordat we de vragen beantwoorden. Om ervoor te zorgen dat de contracten die als basis dienen voor de verwerking van persoonsgegevens de rechten van de betrokkenen voldoende waarborgen, behouden wij ons het recht voor om te eisen dat een document dat het recht van vertegenwoordiging van de betrokkene bevestigt, dat wordt ingediend in het kader van de uitvoering van de rechtsverhouding tussen de partijen of daarna (onder andere in verband met gegevensverwerking), en dat buiten ons reisbureau is opgesteld, wordt gewaarmerkt door een notaris of op een gelijkwaardige manier wordt gewaarmerkt. We moeten er zeker van zijn dat de betrokkene instemt met het verzenden van informatie en dat de informatie alleen aan de juiste persoon of organisatie wordt overgedragen. In de meeste achtervolgingen corrigeren of verwijderen we eventuele onjuistheden die u hebt gedetecteerd. In sommige gevallen kunnen we uw verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren als de wet dit toestaat of eist.

Call Now